Zbliżanie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów cz.III wyroby tytonioweSprawozdawca L.McAvan: Minęło już prawie dwanaście lat, odkąd UE przyjęła obecnie obowiązującą dyrektywę w sprawie wyrobów tytoniowych. Dyrektywa ta wprowadziła szereg środków na rzecz walki z paleniem, w tym zakaz używania terminów takich jak „łagodne” lub „light”, które mogą wprowadzać konsumentów w błędne przekonanie, że takie wyroby są mniej szkodliwe niż inne. Istotne jest ograniczenie maksymalnej zawartości substancji smolistych, nikotyny i tlenku węgla, wymóg zgłaszania składników wykorzystywanych w wyrobach tytoniowych. Potrzeba wprowadzenia minimalnego rozmiaru ostrzeżeń zdrowotnych umieszczanych na wszystkich wyrobach tytoniowych innych niż wyroby tytoniowe bezdymne, w przypadku, których obowiązują ogólne ostrzeżenia zdrowotne,wprowadzenie zestawu ostrzeżeń obrazkowych do umieszczania na opakowaniach, spośród których państwa członkowskie mogą wybierać ostrzeżenia stosowane w ich kraju. Jednak liczba palaczy wśród młodych ludzi (15–25 lat) — 29 % — jest wyższa niż średni wskaźnik dla wszystkich mieszkańców. Wiemy, że wśród osób rozpoczynających palenie przeważają dzieci, nie dorośli: 70 % palaczy zaczyna palić przed ukończeniem osiemnastego roku życia, a wielu jeszcze wcześniej. Zmiany wprowadzane do dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych powinny opierać się na założeniu, że wyroby tytoniowe powinny wyglądać i smakować jak tytoń. Zgodnie z propozycją należałoby zakazać stosowania w papierosach, tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów oraz w tytoniu bezdymnym jakichkolwiek substancji zwanych „charakterystycznymi aromatami”. Wśród przykładów takich aromatów można wymienić czekoladowy, owocowy i mentolowy. Legalizacja internetowej sprzedaży papierosów nie ma uzasadnienia, ponieważ podatek od sprzedaży sprzedawca musi zapłacić w kraju sprzedaży. Spośród ponad 1300 zgłoszonych poprawek na szczęście większość to poprawki identyczne. Wiele z nich tyczy się aktów delegowanych. Nie wszystkie poprawki idą w tym samym kierunku, ale wiele z nich idą w dobrą, wspólną stronę. Każde państwo członkowskie podpisało konwencje o kontroli tytoniu.

K.H.Florenz: Każdy, kto zapoznał się z poprawkami wie, że idą one w różnych kierunkach. Trudne będzie wypracowanie kompromisów. Należy pamiętać, iż jesteśmy też Komisją, która zajmuje się ochroną konsumenta i powinno się uwzględnić przede wszystkim ten aspekt. Jeśli nada się wyjątek dla Szwecji w kwestii snuss-a to może się to okazać bardzo problematyczne w przyszłości. Sprawa ujednolicenia i wielkości obrazków na opakowaniach papierosów idzie za daleko. Przez wiele lat przemysł tytoniowy ciągnie nas za „nos” w kwestiach dodawania różnych substancji do wyrobów tytoniowych. Tym tematem powinni zajmować się tylko eksperci. Papieros powinien smakować jak papieros.

S.Hassi: Pewne zapisy w poprawkach zostały skopiowane. Nie powinno być tak by rynek sprzedawał taki produkt zabijający w paczkach, które mają przyjemne kolory, przyjemne oznakowania. Opakowanie jest sygnałem informacyjnych dla klientów. Powinno się popierać ujednolicone opakowania wyrobów tytoniowych. Wszelkie substancje aromatyczne, dodatkowe nie powinny być zdecydowanie zabronione. Substancje, które nie są szkodliwe, jako takie powinny zostać dopuszczone. Papierosy elektroniczne są potrzebne dla konsumentów po to, aby pozwolić im na zmniejszenie nawyku palenia. Badania wskazują, że e- papierosy nie są tak godne zaufania, wiec powinny być zakwalifikowane, jako produkty medyczne. Ich dostępność powinna być w gestii państw członkowskich.

O.Rossi: Nie można ograniczać praw palaczy, są to przecież obywatele dorośli. Należy zabronić sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim, ale jeśli osoba dorosła chce się „unicestwiać” to nie można jej tego zabronić. Jest to zbyt duża ingerencja w życie obywateli. Należy działać w poszanowaniu zasad. Należy skupić się na uświadamianiu społeczeństwa.

R.Sieber: Posłowie w Parlamencie muszą odegrać pewną role, jako ustawodawca. Naszą rolą jest, aby produkt tytoniwy był w miarę bezpieczny i aby uwzględnić aspekt zdrowotny. Nikt nie chce żyć w państwie gdzie wszystko jest zabronione. Należy doprowadzić do ograniczenia konsumpcji, ale też do tego by produkty tytoniowe stały się bezpieczniejsze. Trzeba pamiętać, że wszystkie państwa podpisały konwencje w tej kwestii, ale również cały przemysł tytoniowy musi być bardziej przejrzysty. Trzeba pamiętać o paleniu pasywnym przy dzieciach i kobietach w ciąży. Należy jeszcze przeanalizować kwestie opakowań.

R.Sommer: Wiele propozycji jest przesadnych w tej rewizji dyrektywy tytoniowej. Należy skupić się na ustawie w sprawie ochrony młodzieży. Nie można zapominać o ludziach, którzy stracą pracę w przemyśle tytoniowym, oni też są konsumentami a my musimy chronić wszystkich konsumentów. Nieoznakowane opakowania wyglądają na coś fałszywego. Branża powinna mieć możliwość brandowania swoich produktów. Przy papierosach powinna być zastosowana procedura autoryzacji. Nie wszystkie substancje dodatkowe powinny być zabronione w wyrobach tytoniowych.