Zbliżanie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów cz.VIII wyroby tytonioweJ. P. Audy: Rozwiązania są niewłaściwe – pokrywając paczkę w 75% jednym kolorem nie zmniejszy popularności palenia. Europa nie może wszystkiego zakazywać. Trzeba się skupić na kształceniu i cenie. W cenie papierosa powinny być uwzględnione ceny leczenia.

J. Henin: Komisja Europejska chce podjąć stanowczą decyzją. Trzeba coś zrobić, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że budżety krajowe napełniają się pieniędzmi ze sprzedaży. Inną sprawą jest kwestia tego, że nielegalny handel papierosami jest bardziej opłacalny dla przestępców, niż handel narkotykami.

M. Ulvskog: Szwecja w traktacie akcesyjnym otrzymała prawo do zatrzymania snusu. Ważne, by ten wyjątek dalej obowiązywał i regulacje wobec niego powinny pozostać w gestii Szwecji. Propozycja Komisji jest dobra, jeżeli chcemy prewencji przed nałogiem tytoniowym we wczesnym wieku.

J. Hibner: Mówimy o walce z paleniem, brak jest jednak edukacji. Nie ma ujednoliconego wieku w UE kiedy można zacząć palić papierosy. Zamiast tego można stosować sprzedaż na odległość, przy której trudna jest weryfikacja wieku kupującego. Jest zakaz stosowania dodatków takich jak mentol, ale najpierw trzeba przeprowadzić badania, czy mentol w papierosach jest szkodliwy? Zakazanie powinny być ozdobniki na opakowaniach, ale jednocześnie opakowania powinny być opatrzone
własnymi markami.

E. Gardini: Trzeba chronić ludzi, ale trzeba przemyśleć sposoby ku temu. Propozycje Komisji są złe. Młodzi ludzie nie myślą o śmierci. Nie boją się horrorów i jakichś strasznych obrazków na opakowaniach. Lepszym rozwiązaniem jest edukacja i zakaz palenia w różnych miejscach. Przemyt papierosów jest coraz poważniejszym problemem. Papierosy z przemytu są znacznie bardziej szkodliwe dla zdrowia.

V. Prodi: Poprzez spożycie, wchłania się produkty szkodliwe. To dym trzeba eliminować, bo on jest szkodliwy. Ten sposób wchłaniania nikotyny jest najbardziej niebezpieczny.

Komisja Europejska: wniosek jest bardzo ważny. Zmieniona dyrektywa ma pomóc zniechęcić młodych ludzi do palenia. Spadek palenia to 2%. 700 tyś. obywateli umiera rocznie z powodu palenia. 94% palaczy rozpoczyna palenie przed 25 rokiem życia. Trzeba spowodować, że palenie będzie niemodne. Papierosy o smaku mentolu, czy wanilii kuszą młodych konsumentów, jak mówią ostatnie badania. Przy odpowiedniej strategii marketingowej może to spowodować wrażenie, że takie papierosy nie są one tak szkodliwe jak zwykle papierosy. Jeżeli chodzi o opakowania – nie może być tak, że są bardzo atrakcyjne. To zachęca szczególnie młode kobiety. Nie może być tak, że opakowanie papierosów będzie wyglądało jak opakowanie kosmetyków. Komisja nie chce zakazać elektronicznych papierosów. To musi być produkt bezpieczny i wysokiej jakości. Trzeba uważać, żeby e-papieros nie stał się pomostem dla zwykłych papierosów.

Sprawozdawca R. Goebells: Jeżeli chodzi o akty delegowane – Komisja mocno z nimi przesadza. Sprawia wrażenie jakby za ich pomocą chciała napisać nową dyrektywę bez konsultacji ze współlegislatorem. Propozycja prowadzi do większej ilości przemytu i podróbek. Z jednej strony oskarża się nas o współprace z koncernami produkującymi wyroby tytoniowe, a z drugiej strony Zieloni, którzy chcieliby zabronić wszystkiego, lobbują jak np. ostatnio w Bazylei i wszystko jest w porządku.