Zbliżanie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów cz.VI wyroby tytonioweB.Sonik: Należy zwrócić uwagę na propozycje Komisji w sprawie grubości papierosa. Dlaczego tylko grubości a nie też długości? Zapis ten wpisuje się w wszystkie zarzuty, które często ośmieszają Unię Europejską. To może być zbyt daleko posunięta ingerencja. Czy rzeczywiście należy się skupiać na zakazie używania mentolu?

P.Liese: Dobra propozycja Komisji. E – papierosy nie powinny być zakazane. Mogą one pomoc części palaczy odejść od nałogu. Potrzeba jednak regulacji dla tego produktu. Należy chronić pasywnych palaczy.

J.Hibner: Naszym nadrzędnym celem jest zdrowie młodych ludzi i ograniczenie chorób w wieku późniejszym wynikających z palenia papierosów. W propozycji Komisji zabrakło kwestii edukacji. W różnych krajach jest różny wiek dopuszczania do palenia. Należy ustandaryzować tą kwestię. Należy zając się sprawą obowiązkowych ubezpieczeń dla palaczy. Co z kwestią sprzedaży wysyłkowej, nie ma nad tym żadnej kontroli? Nie powinno być żadnych atrakcyjnych opakowań.

P.Poc: Próbuje się proceduralnie zatrzymać negocjacje dyrektywy tytoniowej. Nacisk polityczny jest bardzo silny. Papierosy z mentolem pozawalają lepiej wychować młodych palaczy. Należy zakazać dodatków smakowych i zapachowych do wyrobów tytoniowych. Ważne są też aspekty środowiskowe. Brońmy obywateli i środowisko Europy. Bardzo dobra propozycja Komisji.

Komisja Europejska: Rządy państw członkowskich mogą ingerować w opakowania wyrobów tytoniowych. Z punktu widzenia ekonomicznego, sprzedaż transgraniczna nie ma sensu, aczkolwiek całkowity zakaz mógłby być mniej skutecznym sposobem kontroli nad tym zjawiskiem. Nikotyna zawarta w elektronicznych papierosach pochodzi z tytoniu i jest jego substytutem, dlatego Komisja uważa, że w dyrektywie powinno się znaleźć miejsce dla tego produktu. W tej chwili jest wiele wątpliwości na temat bezpieczeństwa e-papierosów. E-papierosy nie są wykorzystywane tylko w celu pozbycia się nałogu a stają się produktem „life style-wym”. W roku 2012 okazało się, że około 12-13 % młodych ludzi na Węgrzech korzysta z e- papierosów pomimo tego, że nie są palaczami. Komisja nie chce by papierosy elektroniczne zniknęły z rynku,. jeśli jest to skuteczny sposób w walce z paleniem papierosów, lecz powinien posiadać ramy regulacyjne.

L.McAvan: Należy zakazać sprzedaży wysyłkowej wyrobów tytoniowych. W Stanach Zjednoczonych FDA nie zakazała sprzedaży papierosów mentolowych ze względu na lobbing a nie z powodów naukowych. Komitet naukowy w USA zalecił wycofanie papierosów mentolowych z rynku. Potrzeba kampanii informacyjnej, ale nie można nakazać rządom wprowadzenia szkoleń dla dzieci z propagandą antynikotynową do szkół, nie da się tego zrobić.