Zbliżanie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów cz.IV wyroby tytoniowe



H.Kramer: Debata jest decydującym elementem w systemie demokratycznym i debatan oznacza przedstawianie różnych argumentów. Stratą jest, jeśli stygmatyzuje się argumenty, które niechętnie są widziane czy słyszane i traktuje się je tylko, jako zdanie lobbystów. Dyrektywa tytoniowa idzie za daleko, jest zbyt restrykcyjna. Kwestia opakowań jest zdecydowanie zbyt ograniczająca. Unia na poziomie WHO podpisała deklarację a w niej uznaje, że 50 % ostrzeżeń na opakowaniach stanowią wystarczający instrument ostrzegający. Jedno ze sformułowań we wniosku Komisji jest bardzo poruszające, czyli propozycja Komisji, aby na opakowaniach nie było żadnych elementów, które mogłyby sugerować, iż mają te produkty jakiś pozytywny efekt społeczny. Ten zapis nie ma nic wspólnego z demokracją.

P.Liese: Propozycja Komisji jest wyważona, co widać po poprawkach idących w obu kierunkach, widać spory konsensus. W kwestii dodatkowych substancji chyba powiedziane zostało już wszystko. Należy podnieść kwestie pasywnego palenia, w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Należy pamiętać, że palenie ma wpływ na poronienia, astmę i wiele innych, ciężkich chorób. Jeśli ktoś szkodzi swoim paleniem innym osobom to tu jego wolność się kończy.

F.Bartolozii: Część propozycji sprawozdawczyni może mieć bardzo negatywny wpływ na konkurencyjność na rynku wewnętrznym, w zakresie zatrudnienia, bezpieczeństwa obywateli i nie wydaje się, aby miały one osiągnąć cele ochrony zdrowia jak są obiecywane. Poza tym wzbudzają szereg wątpliwości o podstawy prawne. Powinno się pamiętać o zasadzie pomocniczości w kontekście tej dyrektywy. Szereg wątpliwości wzbudzają nowe zasady ostrzeżeń na opakowaniach. Akty delegowane dają zbyt daleko idące kompetencje Komisji. Aby redukować uzależnienie od tytoniu można to zrobić wprowadzając inne środki. Należy zaangażować producentów wyrobów tytoniowych w różnego rodzaju kampanie uświadamiające konsumentów.

Komisja: W kwestii składników, Komisja chce zakazać produktów, które mają mocny zapach czy smakują np. wanilią czy mentolem, ponieważ jest to kuszące dla młodych ludzi i ułatwia rozpoczęcia palenia. Widać wyraźne wzrosty sprzedaży papierosów smakowych. Dowody pokazują, że papierosy mentolowe wzmacniają chęć eksperymentu z paleniem oraz odgrywają rolę, kiedy młodzi sięgają po raz pierwszy po papierosa. Nie można zapominać, że papierosy są czymś bardzo niebezpiecznym. Kolejna kwestia tyczy się opakowań i oznakowań. W badaniach okazje się, iż większe obrazki i ostrzeżenia są skuteczne. W tym kontekście należy pamiętać, że w Belgii na przykład wszystkie informacje muszą być w trzech językach wiec choćby przez to zwykle ostrzeżenia zajmują ponad 60 % opakowania. Komisja chce wykorzystać pełen potencjał e-papierosów, ale Komisja chce by był to produkt bezpieczny i miał dobrą jakość.