Zbliżanie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów cz.V wyroby tytonioweKomisja Europejska: Wszyscy zdają sobie sprawę, ze tytoń jest największym zagrożeniem, którego jednak można unikać w Unii Europejskiej. 700.000 osób traci z tego względu, co roku życie. Skraca on życie 50 % palaczy, średnio o 14 lat. Zwiększa również zapadalność na choroby. Ograniczenie palenia tytoniu jest z jednej strony dobrą inicjatywą zdrowotna, ale też ważną kwestią gospodarczą. Przegląd dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych jest bardzo istotny. Należy dostosować tą dyrektywę do ewolucji na rynku. Należy podkreślić wymiar międzynarodowy. Unia Europejska podpisała konwencję międzynarodową o wyrobach tytoniowych, więc jest zobowiązania prawnie do wprowadzania jej założeń. Posiadamy zalecenia wdrażające cele tej konwencji. Potrzeba nam bezpieczeństwa prawnego. Rynek tytoniowy jest olbrzymim rynkiem. Wiadomo, że inne produkty np. produkty bezdymne też są często spożywane, zwłaszcza przez młodzież. 70 % palaczy zaczyna palić przed 17 rokiem życia, mimo wszystkich zakazów. Jeżeli nie pali się do 25 roku życia prawdopodobieństwo, że zacznie się palić znacznie spada. Należy skupić się na młodzieży. Propozycja ma też duże znaczenie gospodarcze. Z punktu widzenia gospodarczego odpowiednia kontrola rynku tytoniowego jest dla wszystkich jasną koniecznością. Należy skupić się nad zakazem wprowadzenia do wyrobów tytoniowych dodatków smakowych i zapachowych, które zmieniają smak tytoniu. Wyroby tytoniowe powinny mieć smak i zapach tytoniu. Należy wprowadzać etykiety ostrzegające po obydwu stronach opakowania. Komisja proponuje, aby wprowadzić odpowiedni system kontroli i nadzoru, który pozwoliłby na bardziej skuteczne zwalczanie nielegalnego handlu. Komisja proponuje, aby e-papierosy były poddane zasadom farmaceutycznym. W ocenie Komisji, kombinacja wszystkich inicjatyw mogłaby zmniejszyć zużycie tytoniu w UE, o 2 % co uratowałoby życie 2, 4 mln palaczy. Skutki dla przemysłu byłyby dosyć ograniczone, zwłaszcza ze względu na ochronę przed nielegalnym obrotem wyrobami tytoniowymi.

L.McAvan: Od czasu rozpoczęcia walki z problemem palenia papierosów wskaźniki osób palących spadły we wszystkich państwach członkowskich. W Europie pojawił się niepokojący trend, wskaźniki spadły we wszystkich grupach wiekowych, ale 29 % młodzieży pali. Jest to wyższy wskaźnik niż w jakiejkolwiek innej grupie. Od 2005 roku WHO wskazuje wśród chłopców w wieku lat 15 rośnie skłonność do palenia papierosów. Nie udało nam się ograniczyć wskaźnika liczby w kategorii młodzieży. Propozycja Komisji powinna skupić się przede wszystkim na młodzieży. Lobbyści również zgadzają się z tym, iż młodzież nie powinna sięgać po wyroby tytoniowe. Jednocześnie produkuje opakowania papierosów przyciągające młodych ludzi. Bardzo ważna jest konwencja ramowa, łącząca wiele krajów. Rządy zaczęły wdrażać postanowienia tej konwencji. Należy poprzeć propozycje przedłożone przez Komisję Europejską. Należy zakazać jakichkolwiek domieszek smakowych i zapachowych dodawanych do wyrobów tytoniowych. Komisja Europejska proponuje, aby e-papierosy traktować, jako leki. Parlament Europejski opracowuje swoje studium na ten temat. Należy uregulować rynek tych produktów. E-papierosy mogą pomoc w rzucaniu palenia lecz należy objąć te kwestię pewnym nadzorem. Lobbing w sprawie wyrobów tytoniowych będzie bardzo aktywny. Należy bronić zdrowie obywateli.

K.Heinz-Florenz: Potrzeba nowej dyrektywy ze względu na nową wiedze. Przemysł tytoniowy jest zainteresowany produkcją wyrobów tytoniowych. Jeśli podzielić osoby zarabiające w zawodach związanych z produkcją wyrobów tytoniowych przez osoby umierające to widzimy odpowiednie proporcje. Należy pamiętać, że nie tylko kryteria gospodarcze mają stać na pierwszym planie. 700.000 osób umiera z powodu palenia papierosów. Należy zwrócić uwagę na opakowania i sposób reklam wyrobów tytoniowych. Potrzeba więcej informacji dla młodych ludzi o niebezpieczeństwie związanym z wyrobami tytoniowymi.

F.Riees: Ciągle wysuwa się te same argumenty, mowa jest o zagrożeniu dla miejsc pracy zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach. Należy sprawić by wyroby tytoniowe były mniej atrakcyjne, zwłaszcza dla młodzieży. Należy wprowadzić kombinacje ostrzeżeń słownych jak i ilustracyjnych na opakowaniach papierosów, powinny one pokrywać 75 % powierzchni paczki. Należy zakazać domieszek smakowych i zapachowych do wyrobów tytoniowych. Przemysł wykazuje się dużą innowacyjnością.

S.Hassi: Należy poprzeć cały projekt sprawozdawczyni. Propozycje Komisji są bardzo dobre. Jest to krok we właściwym kierunku. Parlament Europejski musi sformułować te propozycje nieco surowiej. Należy wprowadzić neutralne, białe opakowania dla wyrobów tytoniowych. Młodzi ludzie nie powinni mieć możliwości zaczynania palenia. 94 % palaczy zaczyna palić przed 14 rokiem życia. Rynek produktów tytoniowych dla tych ludzi jest obszarem, na którym koncentrować się powinny nasze działania. Należy zakazać dodatków smakowych i zapachowych oraz wszystkich substancji aromatycznych w wyrobach tytoniowych. Należy być bardziej surowym w kwestii reklamy.