Zbliżanie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów cz.I wyroby tytonioweL.McAvan: Należy poprzeć Komisję w propozycjach zmian w sprawie Dyrektywy Tytoniowej. Jest wiele do zdziałania w Europie. Należy zareagować na próbę znalezienia nowej grupy palaczy przez firmy tytoniowe. Trzeba reagować na to nowymi przepisami. Naszym zadaniem jest, aby nie zachęcać nowych palaczy do wejścia w nałóg. Palaczy w Unii Europejskiej jest więcej niż gdziekolwiek na świecie. Największym problemem jest rozwój zjawiska palenia wśród młodych ludzi. Należy wprowadzić zmiany, jeśli chodzi o aromaty i składniki. Coraz więcej jest papierosów aromatyzowanych. Należy ich zdecydowanie zakazać. Firmy tytoniowe są świadome atrakcyjności mentolu wśród młodzieży. Etykietowanie powinno obejmować obrazki odstraszające. Należy przyjąć rozwiązanie australijskie. Firmy tytoniowe lobbują bardzo zdecydowanie. Podrabianie papierosów jest problemem, ale nie zostanie on nasilony po wprowadzeniu dyrektywy. Kwestia papierosów slim jest kontrowersyjna. Wedle badań potwierdza się, iż papierosy w wersji slim zachęcają do palenia. Sprzedaż transgraniczna powinna być lepiej kontrolowana. Potrzeba systemu wcześniejszej informacji w kwestii wyrobów tytoniowych. Fajki wodne powinny też być tematem debaty. Kwestia papierosów elektronicznych jest też dyskusyjną. E-papierosy są pochodną wyrobów tytoniowych. Zbierane są badania na temat oparów z papierosów elektronicznych. Problemem e- papierosów jest ich jakość. Należy papierosy elektroniczne uregulować prawnie.

K.H.Florenz: Bardzo dobra praca nad dyrektywą. Kwestia opakowań, definicja wielkości ograniczeń na opakowaniach papierosów jest zbyt szeroka. Należy trzymać się propozycji Komisji. Trzeba pamiętać o zasadzie wolnego rynku. Można dyskutować o procentowej powierzchni dla ostrzeżeń na opakowaniach. Należy wyjaśniać palaczom problemy wynikające z palenia. Młodzi ludzie poprzez atrakcyjne opakowania zachęca się do palenia. E – papierosy są kwestią problematyczną i jeszcze nie do końca zbadaną. Należy zakazać papierosów aromatyzowanych oraz dodawania do nich innych substancji chemicznych. Przemysł tytoniowy nie może manipulować smakiem papierosów. Trzeba pamiętać o problemie nieuczciwego handlu papierosami.

F.Riies: Należy poprzeć wszystkie poprawki w kwestii aromatów dodawanych do papierosów. Zależy nam przede wszystkim na zdrowiu młodzieży. Należy kontrolować tzw. nowinki tytoniowe. Na opakowaniach powinno być i zdjęcie i ostrzeżenia pisemne. Powinniśmy zostawić margines dla niektórych państw członkowskich w sprawach decyzyjnych przy wprowadzaniu przepisów Dyrektywy Tytoniowej. Tytoń do żucia powinien być zakazany. Kwestia fajek wodnych powinna być bardziej restrykcyjnie potraktowana. Papierosy elektroniczne powinny być lepiej przebadane. Należy walczyć z modą na palenie wśród młodych ludzi.

C.Schlyter: Bardzo dobra propozycja sprawozdawczyni. Kwestię ustandaryzowania opakowań papierosów powinno się rozszerzyć na wszystkie wyroby tytoniowe. Najważniejszym priorytetem jest, aby młodzież nie sięgała po papierosy. Nie można sobie pozwolić na nowe pokolenie palaczy. Sprawa braku wpływów pieniędzy do budżetów państw nie powinna być jakimkolwiek problemem. Pieniądze stracone z akcyz wyrobów tytoniowych zwrócą się choćby w sektorze medycznym.

M.Anderson: Propozycja Komisji jest dobra, ale powinno się pójść dalej. Ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach powinny być maksymalnej wielkości, nawet do 80 % opakowania. Przemysł tytoniowy próbuje przyciągnąć nowych użytkowników. Należy walczyć z paleniem tytoniu wśród młodzieży. Nie ma uzasadnienia do używania aromatów w wyrobach tytoniowych. Wszystkie inne substancje poza liśćmi tytoniu powinny być oznaczone na opakowaniach papierosów. Regulacje dotyczące znakowania powinny obejmować wszystkie wyroby tytoniowe.