Wysłuchanie publiczne na temat wyrobów tytoniowych cz.V wyroby tytonioweKomisarz do spraw zdrowia T. Borg: Niektórzy sadzą, że ta dyrektywa idzie za daleko, a niektórzy wręcz przeciwnie, dobrze wiec spotkać się gdzieś pośrodku. Próbowano zrobić coś, co spotka się z najszerszym konsensusem. Trzeba stwierdzić, że jeśli zbytnio uregulujemy wyroby tytoniowe to będzie miało to duży wpływ na dochody państw. W czasach kryzysu europejskiego należy pamiętać czy chcemy zredukować liczbę palaczy. Odpowiedz oczywiście jest twierdząca. Ten dokument parlamentarny jest jasny, promuje zakaz palenia. Chcemy pokazywać, że palenie jest mało atrakcyjne. Musimy pamiętać o swobodzie wyboru obywateli w kwestii palenia papierosów, ale nie można zapominać o innych. Ta dyrektywa nie ma być prohibicją w stylu amerykańskim. Wolność wyboru zostaje zachowana. Ta dyrektywa powinna być przyjęta podczas obecnej kadencji PE. Trzeba pamiętać o konsekwencjach gospodarczych zmniejszenia się liczby palaczy w UE. Państwa członkowskie zaoszczędzą wiele środków publicznych, które były wydawane na leczenie palaczy i te pieniądze mogą być wykorzystane w innych sektorach gospodarczych. Aromaty należy bardzo dokładnie opisać, to wpływa na decyzje młodych ludzi. Powinno się zakazać tylko charakterystycznych aromatów. Nie należy promować papierosów elektronicznych, ponieważ tworzą one fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Papierosy elektroniczne są także uzależniające. Pasywne palenie tez zostanie objęte regulacjami. Aromaty charakterystyczne w snusie stosowane są one tylko w 10 % produktów. Nie można zakazać używania aromatów w papierosach, a pozwolić na ich używanie w snusach. Trzeba pamiętać ze głównym celem nowelizacji dyrektywy jest zmniejszenie liczby palaczy w UE w przeciągu kolejnych 5 lat.